Skip to main content Skip to search

Evidenta Resurse Umane

Aici sunt incluse următoarele categorii de servicii:

  • Intocmirea ordinelor de angajare, concediere, trecere în altă funcție a angajaților companiei, de oferire a concediilor;
  • Evidența dosarelor angajaților;
  • Intocmirea contractelor de muncă individuale în conformitate cu Codul Muncii al Republicii Moldova și elaborarea sarcinilor de lucru;
  • Perfectarea contractelor de răspundere materială;
  • Elaborarea regulamentului de ordine interioară;
  • Elaborarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă.
  • Evidenta tabelelor de pontaj

Obtine Oferta de Pret

    Actual