Skip to main content Skip to search

Park Industrial

Parcul industrial este un teritoriu delimitat ce dispune de infrastructură tehnică şi de producție, în care se desfășoară activități economice, preponderent producție industrială, prestare de servicii, valorificarea cercetărilor științifice şi dezvoltare tehnologică într-un regim de facilități specifice în vederea valorificării potențialului uman şi material al unei regiuni.

Obtine Oferta de Pret

  Până la moment, în baza Legii 182/2010 cu privire la parcurile industriale au fost lansate 10 parcuri industriale, inclusiv:
  — 2 în baza societăților pe acțiuni cu cota majoritară a statului (PI „Tracom”, mun. Chișinău și PI „Răut”, mun. Bălți)
  — 4 în baza proprietății publice (PI „Cimişlia”, or. Cimișlia; PI „Edineţ”, or. Edineț; PI „Comrat”, or. Comrat; PI „Cahul”, or. Cahul)
  — 2 în baza proprietății publice-private (PI „Triveneta Cavi Divelopment” și PI „CAAN” din or. Strășeni)
  — 2 în baza proprietății private (PI „Bioenergagro”, or. Drochia și PI „FAIP”, or. Durlești).

  Din punct de vedere geografic, parcurile industriale sunt repartizate pe tot teritoriu țării pe o suprafață totală de 222.4 ha.

  Printre oportunităţile pe care le oferă Parcurile Industriale pentru investitori se notează:

  — reducerea cheltuielilor şi perioadei de timp necesare pentru lansarea activităţii de producţie;
  — procurarea terenurile aferente construcţiilor la preţul normativ;
  — suport tehnic, juridic şi consultativ în procesul de obţinere a autorizaţiilor, avizelor, coordonărilor şi a altor acte permisive;
  — suport financiar pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie;
  — reducerea riscurilor legate de activitatea economică.

  Actual