Skip to main content Skip to search

Zona Economica Libera

Zonele economice libere sau zonele antreprenoriatului liber (ZEL), conform Legii nr. 440 din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere, sunt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini sunt permise, în regim preferenţial, genuri ale activităţii de întreprinzător, în condiţiile legii.

Obtine Oferta de Pret

  Zonele economice libere sunt create în scopul accelerării dezvoltării social-economice a anumitor teritorii şi a ţării în ansamblu prin:

  a) atragerea investiţiilor autohtone şi străine;
  b) implementarea tehnicii şi tehnologiilor moderne;
  c) dezvoltarea producţiei orientate spre export;
  d) aplicarea experienţei avansate din domeniul producţiei şi a managementului;
  e) crearea locurilor de muncă.

  Zonelor libere, în scopul realizării obiectivelor asumate, li se acordă regimuri preferenţiale de stimulare a activităţii de întreprinzător. De asemenea, zona liberă poate fi alcătuită din cîteva subzone.

  Zonele Economice Libere au un regim fiscal preferential, de 50% din taxa de bază a impozitului pe venit , ce este garantată de Guvern, prin semnarea unui contract pe o durata de 25 ani.

  Actual